Jaká je historie prostituce a co je to eskort 

 

Prostituce je poskytování sexuálních služeb za peníze nebo jakoukoliv jinou protihodnotu. Ženy se tedy obecně nazývají prostitutky nebo lépe eskortní dámy. Prostituci ale může vykonávat i muž, tedy prostitut. Říká se, že jde o nejstarší řemeslo a toto rčení není daleko od pravdy. 

Charakteristika povolání

Night club je zařízení, ve kterém se obecně poskytují služby zákazníkům, kteří touží nejen po osobním setkání s krásnou dívkou, ale k vidění zde běžně může být i striptýz – tedy taneční vystoupení, které končí nahotou. Sex s prostitutkou může být uskutečněn buď právě v těchto specializovaných podnicích, nebo i v prostředí klientova domova. Tyhle služby jsou obecně známé jako eskortní. Vybraná dívka tak dorazí na zavolání až ke klientovi domů nebo na jiné předem dohodnuté místo.

Nejstarší řemeslo

Prostituce jako taková je známá ze všech rozvinutých kultur. V Babylóně dokonce existovala i její posvátná forma. A například takový starověký Řím práce v erotice toleroval s odůvodněním, že muži, které jejichž manželky nedokážou kvalitně sexuálně uspokojit, by měli mít možnost hledat potěšení někde jinde. Během 15. a 16. století byla prostituce v Evropě povolená a kontrolovaná, byla tak součástí běžného městského života. Vnímána byla jako jakási ochrana manželek a prostředek k omezování cizoložství. 

Kosmetika pro potřeby prostitutek

Americký historik Thaddeus Russell v jedné ze svých knih uvedl, že v období druhé poloviny 19. století a začátku 20. století to byly právě společnice, které se zasloužily o prolomení mnoha dobových tabu. Práva žen ve společnosti se výrazně zlepšila a historik dále dodává, že takový kosmetický průmysl byl vybudován zčásti především pro potřeby prostitutek. Navíc se předpokládá, že prostituce byla prvním povoláním, ve kterém mohly ženy vydělávat stejně nebo i více peněz než muži. 

Když porovnáme historii a dnešní dobu, byla prostituce mnohem více chápána a brána za normální věc. Je s podivem, že moderní společnost služby nočních klubů stále odsuzuje.